JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ
na zagraniczne wyjazdy uczniów
z programu Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach POWER

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów
dla szkół wszystkich typów i poziomów

Najbliższy nabór już we wrześniu 2020 r.

Zamiast ERASMUSA+. Alternatywa dla kończącego się programu.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych ich uczniów oraz niewystarczającą ilością środków w ramach Akcji 2 w programie Erasmus+.

JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ
na zagraniczne wyjazdy uczniów
z programu Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach POWER

W ramach działań w zakresie „Ponadnarodowej mobilności uczniów” można pozyskać granty unijne, które sfinansują wydatki na:

  • Zagraniczne wyjazdy uczniów (od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej) wraz z kadrą towarzyszącą na 7 lub 14 dni
  • dotyczące dowolnych zagadnień projektowych, które wpisują się w realizację podstawy programowej,
  • Bez konieczności (i możliwości) rewizyty zagranicznych uczniów w Polsce

Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, m.in.:

  • nauka języków obcych,
  • pogłębianie umiejętności uczenia się,
  • rozwój kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych,
  • nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego i przyszłego zatrudnienia.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników ww. placówek zainteresowanych poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów oraz poprawą atrakcyjności placówki szkolnej, jak i podnoszeniem kompetencji nauczycieli poprzez wykorzystanie środków unijnych.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

WIĘCEJ

Prelegenci

Doświadczeni praktycy w realizacji i raportowaniu projektów w programach Erasmus+ oraz POWER. Ich raporty wielokrotnie otrzymywały nagrody za wyróżnianie się, a zrealizowane projekty, były poddawane walidacji podczas wizyt monitorujących, uzyskując każdorazowo najwyższe oceny.

WIĘCEJ