JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ
na zagraniczne wyjazdy uczniów
z programu Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach POWER

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów
dla szkół wszystkich typów i poziomówZachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.